งานแนะนำ

พนักงานส่งของ

บริษัท เด่นชัยเมทัลชีล จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

9000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

พนักงานขับรถส่งรับ / ส่ง ของ
1 คน - 09/03/2563

สมัครงาน

ช่างไม้ก่อสร้าง

บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้และก่อสร้าง
4 คน - 26/01/2563

สมัครงาน

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไฟฟ้า
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

บริษัท มณฑลอินทีเรีย จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

6000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้และก่อสร้าง
3 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างรื้อประกอบ

อู่ชัยพรออโต้เซอร์วิส (เรืองชัยพัฒนาการช่าง)

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

4000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างทำสีรถยนต์
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างสี

อู่ชัยพรออโต้เซอร์วิส (เรืองชัยพัฒนาการช่าง)

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

4000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างทำสีรถยนต์
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างไม้

บริษัท เอส ที จี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

10000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้และก่อสร้าง
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างเคาะ

อู่ชัยพรออโต้เซอร์วิส (เรืองชัยพัฒนาการช่าง)

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

4000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างทำสีรถยนต์
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างปูกระเบื้อง

ห้างหุ้นส่วน เจ.เอ. อินทีเรีย แอนด์ เดคคอร์เรชั่น

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

6500 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้และก่อสร้าง
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างเชื่อม

บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างโลหะ
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างเชื่อม

บริษัท เอส ที จี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

10000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างโลหะ
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ดูเพิ่มเติม