ที่พัก

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา

25 มกราคม 2563

ในการดำเนินงาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสมัย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย มีบุคคล มูลนิธิ องค์กรเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และองค์กรธุรกิจต่างๆ สนับสนุนเงินทุน การก่อสร้าง มีการออกแบบที่สอดคล้องกับแนวคิดทำให้สถานพินิจแห่งใหม่มีรูปแบบที่อบอุ่น โปร่งสบายเหมือนบ้าน และสามารถรองรับเยาวชนได้ถึง 400 คนโดยไม่เกิดความแออัด

อ่านต่อทั้งหมด
ดูเพิ่มเติม