เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ “Choose.in.th” เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเยาวชนผู้กระทำผิดและผู้ประกอบการ โดยในเว็บไซต์จะมีข้อมูลของเยาวชนแต่ละคนอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้จักตัวตน ทั้งรอยสัก ประวัติคดี ในขณะเดียวกันก็แสดงความรู้และทักษะที่มีผ่านการนำเสนอโปรไฟล์ของตนในรูปแบบวิดีโออีกด้วย นอกจากนี้เยาวชนผู้กระทำผิดก็จะได้รับข้อมูลของผู้ประกอบการเช่นกัน เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถสมัครงานให้สอดคล้องตามความสนใจของตนเอง เพื่อเยาวชนผู้กระทำผิดจะสามารถหางานที่ดี มีรายได้มาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

งานแนะนำ

Programmer

test

ตำบลหนองจอก อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้นไป

20000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไฟฟ้า
12 คน - 23/01/2564

สมัครงาน

ทดสอบระบบ

ทดสอบระบบ

ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้นไป

20000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้และก่อสร้าง
10 คน - 09/01/2564

สมัครงาน

Admin

IDE CENTER

ตำบลดินแดง อำเภอเขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้นไป

15000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

พนักงานต้อนรับ / ประชาสัมพันธ์
1 คน - 14/12/2563

สมัครงาน

พนักงานขาย

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

15000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

admin

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

15000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

พนักงานส่งของ

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

9000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้ก่อสร้าง

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไฟฟ้า

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

6000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างรื้อประกอบ

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

4000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างสี

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

4000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

10000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างเคาะ

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

4000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างปูกระเบื้อง

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

6500 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างเชื่อม

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างเชื่อม

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

10000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ดูเพิ่มเติม