เกี่ยวกับเรา

Choos.in.th เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยทีม Fantastic Four ซึ่งมีสมาชิก 4 คน คือนายชลชาติ พานทอง, นายพิชิตชัย นวนทอง, นายภานุวัฒน์ แซ่ฉี และนายอัครพล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ที่นำเสนอไอเดียให้เกิดการจ้างงานในหมู่เยาวชนที่เคยกระทำผิด โดยเว็บไซต์นี้จะเป็นแพลตฟอร์มระหว่างผู้ประกอบการและเยาวชน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาถึงศักยภาพและความตั้งใจจริงของเยาวชนผู้กระทำผิดในการกลับตัวเป็นคนดีในสังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไอเดียนี้ได้คว้ารางวัลชนะเลิศจาก โครงการ Generation Unlimited Youth Challenge เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคมปีที่ 1 (2018) ซึ่งจัดโดยองค์การยูนิเซฟ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกได้นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว จากแนวคิดที่ว่า ไม่มีใครเข้าใจปัญหาของเยาวชน ได้ดีกว่าตัวเยาวชนเอง

ทีม Fantastic Four พบว่าปัญหาใหญ่ที่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจต้องพบเมื่อพ้นโทษคือไม่มีงานทำ เพื่อนๆ ของทีมหลายคนเมื่อพ้นโทษไปได้ไม่นานก็ต้องกลับมาใหม่ เพราะเมื่อไม่มีงานทำ ไม่มีเงิน ก็กลับไปกระทำผิดซ้ำ "ทีมพวกเราเคยทำผิดพลาด แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง เรารู้ว่าต้องเสียเวลาชีวิต เสียโอกาสไปมากมาย"

"ทีมพวกเราเคยทำผิดพลาด แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง เรารู้ว่าต้องเสียเวลาชีวิต เสียโอกาสไปมากมาย"

ชลชาติ หรือ แมค ผู้นำทีมอยากให้สังคมเปิดใจกับพวกเขาให้มากขึ้น เขาเล่าว่าเด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกฯนั้นไม่ได้มีแต่ความรุนแรงอย่างที่คนทั่วไปมักคิดกัน เมื่ออยู่ในศูนย์ฝึกฯพวกเขาจะได้รับการพัฒนาทักษะจนมีความเชี่ยวชาญ เช่น งานช่างยนต์ ช่างไม้ ซึ่งเป็นทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการจำนวนมาก แต่คนส่วนใหญ่มักปิดประตูทันทีเมื่อรู้ว่าพวกเขาเคยมีคดีหรือเห็นรอยสักตามตัว ตัวแมคเองก็ได้มีโอกาสได้เรียนต่อในศูนย์ฝึกฯจนปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช

นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทีม Fantastic Four ตั้งใจที่จะทำเว็บไซต์เพื่อเป็นจุดเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการและเยาวชนที่เคยก้าวพลาด เว็บไซต์นี้จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสในการพิจารณาระหว่างกันมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการรู้จักตัวตนของเยาวชนทั้งในด้านคดีและรอยสักต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลด้านความรู้ ทักษะ มีคลิปวิดีโอแสดงความสามารถและการแนะนำตัวเพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณา ในทางกลับกันก็มีข้อมูลของสถานประกอบการ อย่างที่ตั้ง กฏระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนพิจารณาด้วย บริการนี้จะลดค่าใช้จ่ายในการหางานทำของเยาวชนและช่วยให้ผู้ประกอบการได้คนทำงานที่ตรงความต้องการจริงๆ แมคเชื่อว่าเว็บนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สังคมเปิดใจยอมรับเยาวชนที่เคยก้าวพลาดมากขึ้น

โครงการ Choose.in.th ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม, มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation), ศูนย์ HATCH มหาวิทยาลัยกระจอมเกล้าธนบุรี และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการในระยะที่สองร่วมกับศูนย์ IDE (Innovation-Driven Enterprise Academy) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และกรมพินิจฯ เพื่อพัฒนาระบบกองทุนหมุนเวียนและการพัฒนาศักยภาพเพื่อการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนอย่างยั่งยืน

ติดตามโครงการของเราได้ทาง https://www.facebook.com/Chooseinth-102093248289444

งานแนะนำ

ช่างไม้

บริษัท เอสทีจี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

อนุปริญญา เป็นต้นไป

13000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้และก่อสร้าง
2 คน - 28/01/2564

สมัครงาน

Admin

IDE CENTER

ตำบลดินแดง อำเภอเขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้นไป

15000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

พนักงานต้อนรับ / ประชาสัมพันธ์
1 คน - 14/12/2563

สมัครงาน

พนักงานขาย

IDE CENTER

ตำบลดินแดง อำเภอเขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้นไป

15000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

พนักงานจัดซื้อ / ธุรการ / ประสานงานทั่วไป
1 คน - 13/12/2563

สมัครงาน

พนักงานส่งของ

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

9000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้ก่อสร้าง

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไฟฟ้า

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

6000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างรื้อประกอบ

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

4000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างสี

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

4000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

10000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างเคาะ

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

4000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างปูกระเบื้อง

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

6500 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างเชื่อม

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างเชื่อม

ตำบล อำเภอ จังหวัด

เป็นต้นไป

10000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ดูเพิ่มเติม