ค้นหางาน

ช่างไม้

บริษัท เอสทีจี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

อนุปริญญา เป็นต้นไป

13000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้และก่อสร้าง
2 คน - 28/01/2564

สมัครงาน

Admin

IDE CENTER

ตำบลดินแดง อำเภอเขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้นไป

15000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

พนักงานต้อนรับ / ประชาสัมพันธ์
1 คน - 14/12/2563

สมัครงาน

พนักงานขาย

IDE CENTER

ตำบลดินแดง อำเภอเขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้นไป

15000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

พนักงานจัดซื้อ / ธุรการ / ประสานงานทั่วไป
1 คน - 13/12/2563

สมัครงาน

ช่างไม้ก่อสร้าง

บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้และก่อสร้าง
4 คน - 26/01/2563

สมัครงาน

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไฟฟ้า
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างไม้

บริษัท เอส ที จี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

10000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้และก่อสร้าง
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างเชื่อม

บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างโลหะ
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างเชื่อม

บริษัท เอส ที จี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

10000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างโลหะ
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ดูเพิ่มเติม