ค้นหางาน

ทดสอบ

บริษัท ทดสอบ

ตำบลวชิรพยาบาล อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อนุปริญญา เป็นต้นไป

20000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างโลหะ
10 คน - 22/11/2563

สมัครงาน

ช่างไม้ก่อสร้าง

บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้และก่อสร้าง
4 คน - 26/01/2563

สมัครงาน

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไฟฟ้า
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างไม้

บริษัท เอส ที จี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

10000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างไม้และก่อสร้าง
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างเชื่อม

บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

12000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างโลหะ
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ช่างเชื่อม

บริษัท เอส ที จี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีวุฒิการศึกษา

10000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ช่างโลหะ
2 คน - 25/01/2563

สมัครงาน

ดูเพิ่มเติม