แนะนำการใช้งานผู้หางาน

1

ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

ค้นหาและสมัครงานที่ตรงกับความสามารถ

2

3

แก้ไขโปรไฟล์

แนะนำการใช้งานผู้ประกอบการ

1

ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

ค้นหาและประกาศรับสมัครงาน

2

3

พิจารณาผู้สมัคร

แก้ไขโปรไฟล์

4