บทความสำเร็จของ

" รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชื่นชมและให้กำลังใจทีม Fantastic Four แชมป์โลกโครงการ Generation Unlimited Youth Challenge เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ขององค์กร UNICEF "

โพสต์โดย: admin

เมื่อ: 28 มกราคม 2564 19:32 น.


เข้าพบพลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เพื่อรายงานผลความสำเร็จของการเข้าร่วมโครงการ Generation Unlimited: เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก โอกาสนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก และเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

ในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย  ไทยเขียว    รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก   และอบรมฯบ้านอุเบกขา ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


share: